Jdi na obsah Jdi na menu
 


            Sbor dobrovolných hasičů v Hnátnici byl založen dne 21. února 1891. Slavnostní zahájení činnosti sboru bylo dne 5. července r. 1891, kdy členové před oltářem v kostele sv. Petra a Pavla skládali slib věrnosti a poslušnosti do rukou velitele.

            V roce 1892 byla od firmy R.A. Smékal zakoupena nová ruční stříkačka za 1 520,-Kč.

            V roce 1895 se mladý sbor zúčastnil také uvítání císaře Františka Josefa I., který zavítal do Lanškrouna na vojenské cvičení.

            V roce 1905 byl u sboru založen lezecký oddíl a jeho náčelníkem se stal Jan Dušek. O pět let později postavil obecní úřad hasičskou zbrojnici s lezištěm, a sbor byl vybaven téměř veškerým potřebným nářadím. V roce 1919 byla obecním zastupitelstvem od firmy Stratílek z Vysokého Mýta zakoupena další ruční stříkačka, sbor pak měl dvě.

            V souvislosti s technickým pokrokem byla jedna z jmenovaných stříkaček motorizována, údajně to byla první motorizace na okrese. Obě stříkačky sloužily až do roku 1934, kdy se členové usnesli, že zakoupí z vlastních prostředků novou, tentokrát motorovou stříkačku DS 12 od firmy Mára z Tábora. V roce 1934 byl zakoupen z vlastních prostředků nový hasičský automobil značky PRAGA za 13 354,-Kč. Stříkačka "márovka" stála 21 000,-Kč.

            14. září 1947 byl svěcen sborový prapor v hnátnickém kostele sv. Petra a Pavla. Kronikář uvádí, že v této době byla hasičská činnost na dobré úrovni.

           V roce 1952 došlo k přejmenování hasičů na požárníky. V roce 1954 nastala určitá krize. Příčinou bylo rozhodnutí okresních orgánů vyřadit auto PRAGA a dát ho do sběru v Nechanicích. Nákup nového auta nebyl povolen.

            V roce 1958 bylo novým strojem vozidlo značky FORD, které se skládalo ze šasi, čtyř kol, motoru, volantu a benzinové nádrže. Na jeho uvedení do provozu pracovali členové sboru téměř dva roky. Bylo potřeba sehnat kabinu, vyrobit valník, pořídit plachtu. To vše se podařilo. Vozidlo vydrželo celé 3 roky. Sbor tak opět utrpěl na své akceschopnosti. Tato situace trvala dva roky. V roce 1963 bylo sboru přiděleno okresní inspekcí požární ochrany nepojízdné auto TATRA 805 a opět se muselo přičiněním členů uvést do provozu.

            V roce 1960 se konaly zkoušky na vzorného požárníka III. stupně. Zkoušek se zúčastnilo 20 mužů a 5 žen a všichni vykonali zkoušku úspěšně. V tomto roce přistoupilo dalších 11 nových členů a členek, takže koncem roku 1960 měla požární jednota 51 členů, z toho 11 žen.

            V roce 1975 došlo k dalšímu přejmenování z Místní jednoty požární ochrany na "Základní organizaci Svazu požární ochrany v Hnátnici". V roce 1978 byla sboru přidělena stříkačka PPS 12 od veřejného požárního útvaru Žamberk a stará PS 8 byla odvezena na součástky. Ve stejném roce bylo vyřazeno a odvezeno auto TATRA 805, ale vzápětí bylo koupeno starší auto M 461, které opět potřebovalo opravy a úpravy, kterých se ujali členové pod vedením Františka Petráčka. O rok později byla také dokončena nová sušící věž, která byla vyrobena v tehdejším Středním odborném učilišti Hnátnice-Nebíčko podle návrhu ing. Milana Kubaty. Podle záměru měla být na novou věž instalována siréna. Protože však nebyla dodána a v tu dobu nefungoval ani místní rozhlas, v obci nebylo v případě vzniku požáru čím vyhlásit poplach. Nová siréna byla instalována po mnoha urgencích na všech možných institucích až po 17 letech v roce 1988 na samostatný sloup vedle budovy obecního úřadu.

           S listopadem 1989 přišly i změny v organizaci požárníků. Na mimořádném sjezdu požárníků, který přijal název "Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska", se do organizace vrátily i staré názvy nezatížené minulou ideologií, názvy, které vycházely z tradic českého hasičstva. Ze základních organizací se staly Sbory dobrovolných hasičů, předsedové se změnili na starosty a navrátilo se i oslovování sestro, bratře.

           Stoleté výročí založení Sboru dobrovolných hasičů oslavili hnátničtí hasiči 29. června 1991 průvodem zúčastněných sborů. Oslav se zúčastnily sbory z Dolní Dobrouče, Horní Dobrouče, Žampachu, Písečné a Černovíru. Oslavy dále pokračovaly v areálu Pod Lipami.

            Problémy s hasičským autem přetrvávaly u sboru až do roku 1995, kdy bylo splněno dlouholeté přání všech členů. Dne 15. srpna po předcházejícím vzájemném jednání mezi zástupci hasičů a obecními úřady v Dolní Čermné a Hnátnici, byla předána cisterna CAS 25 z Dolní Čermné do Hnátnice.

            Oslavy 105. výročí založení sboru v Hnátnici se konaly 5. července 1996 opět Pod Lipami. Účastníci, kterých se sešlo opravdu hodně, shlédli způsob hašení požáru vodní pěnou, vodní puškou a hašení pomocí plovoucího čerpadla. Zároveň bylo předvedeno i rozřezávání a stříhání karoserie automobilu při havárii. Tuto techniku předvedl veřejný záchranný sbor z Ústí nad Orlicí a nádražní záchranný sbor z České Třebové.

            Připravenost k zásahu prokázal Sbor dobrovolných hasičů Hnátnice při nebývalé povodni dne 7. července 1997, kdy rozvodněná Tichá Orlice zaplavila objekty středního odborného učiliště, objekty nástrojárny firmy Rieter-Elitex a.s. a provoz Slévárny pod Lanšperkem. Po povodni členové sboru zajišťovali úklid bahna a očistu výrobních prostor. Dále členové sboru pomáhali i obci při čištění bývalého horního a dolního vodního zdroje pitné vody, které byly zaplaveny přívalovými dešti a vyřazeny z provozu.

            V neděli 5. července 1998 se členové sboru zúčastnili svěcení obecního praporu, jehož kmotry byli pan Milan Vyhnálek, hnátnický rodák žijící v Austrálii a pan ing. Václav Klička, CSc., předseda představenstva Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí.

            Dne 11. června 1999 zakoupil sbor nové plovoucí čerpadlo Maximum o výkonu 8 kW za 64 860,-Kč. Zároveň s čerpadlem byly zakoupeny dvě záchranné plovací vesty. To vše bylo zakoupeno z finančního daru paní Jitky Rostové, hnátnické rodačky žijící v Německu.

               

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dohlášení hudební produkce

(OSA, 25. 3. 2014 13:07)

Dobrý den,
obracím se na Vás jménem OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, o.s. (dále jen „OSA“). Na základě kontrol plakátů, internetu a dalších médií a porovnáním s databází OSA, bylo zjištěno, že jste zřejmě neohlásili hudební produkci – 1.2.2014 Hasičský ples, U pstroužka Hnátnice.
Tyto hudební produkce musí být ohlášeny na OSA a pořadatel musí mít vystavenu licenční smlouvu a uhrazenu autorskou odměnu, jinak se může, užitím hudebních děl autorů zastupovaných OSA, dopustit přestupku podle Autorského zákona č. 121/2000 Sb..
Myslím si, že šlo jen o opomenutí, proto Vás žádám o dohlášení zpětným e mailem s údaji o počtu návštěvníků produkce a vybíraném vstupném, dále i údaje o pořadateli potřebné pro fakturaci. Na základě toho Vám bude vystavena dodatečně licenční smlouva na hudební produkci. Přiložte podle možností i play list od hudebníků z uvedené akce, aby zaplacená autorská odměna mohla být správně rozdělena autorům, jejichž díla byla při akci užita.
Pokud jste tak již učinili, pošlete, prosím Vás, číslo smlouvy, nebo faktury, pokud akci ohlásil někdo jiný, nebo ji někdo jiný pořádal, sdělte nám, prosím Vás, kdo a kam akci ohlásil, případně číslo smlouvy, nebo faktury vyměřené autorské odměny, které byly na akci od OSA vystaveny. Když tak neučiníte, může Vám být autorská odměna vyměřena podle obecně známých skutečností. Máte-li nějaké dotazy, ráda Vám na ně odpovím, nebo odpovědi najdete i na www.osa.cz .
Jestli se hudební produkce nekonala, sdělte nám to, prosím Vás, také.
Děkuji za spolupráci
S pozdravem
Dana Semlerová ▪ referent oddělení podpory licenční činnosti

Mobil: 602 421 308
E: dana.semlerova@osa.cz

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s.
Čs. armády 2O
16O 56 Praha 6

Zákaznické centrum OSA
Čechova 3812, 580 01 Havlíčkův Brod
T: +420 220 315 000
E: vp@osa.cz